Duel Mastersin viralliset kotisivut
TAKARA TOMY
Viimeisimmät aiheet
» DMF mökkeilee Tampereella - syksy 2019
kirjoittaja ELTP 08.09.19 16:23

» Duel Masters käännettynä suomeksi
kirjoittaja ELTP 07.09.19 20:18

» DMF:n tiedotukset
kirjoittaja Envy 05.09.19 16:24

» Raportti DMF:n Nekocon-reissusta Kuopiossa 13.-14.7.2019
kirjoittaja Envy 16.07.19 5:35

» Sekalaisia sekä harvinaisia kortteja, Uberdragon Bajula yms.
kirjoittaja Camobug 04.07.19 17:33

» Pakkaideoita DM1-3 formaatille.
kirjoittaja Perajorma 04.07.19 5:32

Tapahtumat
Mökkitapahtuma

Seuraava mökkitapahtuma järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2019 keväällä tai kesällä. https://www.duelmasters.fi


Kuukauden aktiivisimmat kirjoittajat
ELTP
Duel Masters Finland ry:n säännöt I_vote_lcapDuel Masters Finland ry:n säännöt I_voting_barDuel Masters Finland ry:n säännöt I_vote_rcap 
Envy
Duel Masters Finland ry:n säännöt I_vote_lcapDuel Masters Finland ry:n säännöt I_voting_barDuel Masters Finland ry:n säännöt I_vote_rcap 


Duel Masters Finland ry:n säännöt

Siirry alas

Duel Masters Finland ry:n säännöt Empty Duel Masters Finland ry:n säännöt

Viesti kirjoittaja ELTP lähetetty 13.03.16 20:17

Duel Masters Finland ry:n säännöt

I Yleistä
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta
Yhdistyksen nimi on Duel Masters Finland ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen pöytäkirja- ja ilmoituskieli on suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kaikkia Duel Masters -keräilykorttipelistä kiinnostuneita maailmanlaajuisesti – Suomeen keskittyen - samalla herättäen uusien henkilöiden mielenkiintoa ja ylläpitäen jäsentensä mielenkiintoa Duel Masters -keräilykorttipeliin, kannustaa jäseniään luovaan ja innoittavaan toimintaan sekä verkostoitumaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, tapahtumia ja muita yhdessäolotilaisuuksia, tarjota perehdyttämistä ja avustusta Duel Masters -keräilykorttipeliin liittyvissä asioissa sekä tarjota mahdollisuuden olla yhteydessä myös Suomen ulkopuolisiin Duel Masters -keräilykorttipelihenkisiin henkilöihin tai yhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia, kerätä jäsenmaksuja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi ylläpitää verkkosivupohjaista keskustelufoorumia, jossa Duel Masters -keräilykorttipelihenkiset henkilöt voivat keskustella.

II Jäsenet ja maksut
3 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai vähintään viisi (5) yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä.
4 § Jäsenmaksu sekä jäsenyyden evääminen
Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Kunniajäsenyys on periaatteessa elinikäinen, mutta yhdistyksen kokous voi erityisen painavista syistä erottaa kunniajäsenen. Jäsenen erotusta lievempänä rangaistuksena hallitus voi evätä jäsenen oikeuden osallistua yhdistyksen toimintaan, lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksia. Erotetulla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. Erotettu voi pyytää, että asia käsitellään uudelleen yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä kuukauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saamisesta, ja hallituksen pitää järjestää yhdistyksen kokous kuukauden kuluessa pyynnöstä.

III Kokoukset
5 § Yhdistyksen kokoukset ja niiden koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla tai jäsenistön kattavalla sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
6 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
• vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus
• esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien kertomus
• vahvistetaan tilinpäätös
• päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus yhdistyksen hallintoa hoitaneille
• hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle
• hyväksytään talousarvio seuraavalle tilikaudelle
• päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle tilikaudelle
• valitaan yksi tai kaksi (1 tai 2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi (1 tai 2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

IV Hallitus ja talous
7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-Cool muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja talous
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen varsinaisen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
Yhdistyksen tilikausi sekä hallituksen ja toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

V Muuta
9 § Ohjesäännöt
Yhdistyksellä voi olla toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä. Uuden ohjesäännön hyväksymiseen ja ohjesäännön muuttamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.
Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus, vähintään neljäsosa (1/4) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai vähintään viisitoista (15) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Esitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä yhdistyksen säännöt on hyväksytty Duel Masters Finlandin perustamiskokouksessa 12.2.2016.

_________________
The world changes, I change - My passion for Duel Masters persists.
ELTP
ELTP
Ulottovuuksien Yliolento
Ulottovuuksien Yliolento

Viestejä / Messages : 1482
Palautepisteet / Feedback Points : 25/25
Liittynyt / Join Date : 17.08.2014
Paikkakunta / Location : Espoo

http://www.dmfinland.org

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa